Tu jesteś
Home > Aktualnosci > Nocuj w lesie – nie NA DZIKO

Nocuj w lesie – nie NA DZIKO

Biwakowanie w lasach

Hej
W Listopadzie 2019 roku Lasy Państwowe uruchomiły program pilotażowy pozwalający zainteresowanym osobom legalnie biwakować na wytyczonych terenach leśnych.
Był to długo wyczekiwany przez sporą grupę osób krok w stronę szerszego udostępniania terenów leśnych osobom chcą cym przebywać dłużej na terenach leśnych wraz z noclegiem. Program pilotażowy zakończył się 29 Stycznia 2021r. w między czasie otrzymaliśmy wyniki ankiet pokazujące bardzo entuzjastyczne i pozytywne przyjęcie takiej formy współpracy Lasów z bywalcami i miłośnikami przyrody i turystyki (1).

Aż do 24 Lutego 2021 czekaliśmy na kolejne informacje w jakiej formie Program Pilotaż „Survival i Bushcraft” zostanie przedłużony czy nic się nie zmieni czy będą lekkie korekty.
Tak w głębi serca myśleliśmy o wielu udogodnieniach i rozwoju programu. I tak się stało. Pilotaż zamienił się w stały program Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie”
Program „Zanocuj w lesie” ruszył 24 Lutego 2021 i prezentuje się tak:

Zmieniona jest nazwa jak również charakter – program nie jest już tymczasowym projektem a programem wpisanym na stałe w programy udostępniania lasów dla potrzeb turystyki.

W Banku danych o Lasach (2) znajdziemy wszystkie informacje o udostępnionych terenach miedzy innymi lokalizacje i infrastruktura.
Wszystkie nadleśnictwa do końca kwietnia br. wyznaczą łącznie 429 terenów o łącznej powierzchni 643 000 ha co jest prawie dziesięciokrotnie zwiększeniem powierzchni terenów do biwakowania.

Chcesz spędzić noc w lesie? Proszę, nie musisz już zgłaszać swojej obecności przed, przyjazdem czy biwakiem.

Zgłoszenie wysyłamy dwa dni przed biwakiem tylko wtedy gdy będziemy przebywać dłużej dłużej niż dwie noce lub gdy osób jest więcej niż 9 osób – mail do nadleśnictwa w którego obrębie będziemy nocować i wymaga to otrzymania zgody od nadleśnictwa.

Na pilotażowych 46 dotychczas wyznaczonych terenach od teraz przez rok do 14 kwietnia 2022 będzie można używać kuchenek gazowych zgodnie z regulaminem pkt 17 [3]. Na nowych terenach dodanych od 1 Maja 2021 nie będzie można używać ognia, mam nadzieję że tymczasowo.

Bez zmian pozostają dotychczasowe ustawy o Lasach, o Ochronie przyrody, więc nadal nie zbieramy leżącego drewna na opał i na konstrukcje w lesie, oraz nie palimy ognia w przygodnych miejscach. [4,5,6]

Powyższe informacje to esencja i zmiany w dotychczasowym programie. Poniżej zamieszczam też linki do źródeł ko których warto zajrzeć przed wybraniem się na leśny biwak. czy leśną kawę.

Mam szczerą nadzieję, że Lasy Państwowe nie spoczną na laurach i będą nadal rozwijać program i infrastrukturę turystyczną i edukacyjną na swoich terenach. Działajmy aktywnie jak dotychczas to nie koniec zmian, małymi kroczkami chodźmy do przodu uczmy ludzi odpowiedzialnego przebywania w lesie i pokazujmy, że biwakowanie na łonie przyrody jest bardzo ciekawą aktywnością.

Remigiusz

*1 http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/pozytywne-oceny-dla-pilotazowego-programu
*2 https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/
*3 http://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/regulamin-korzystania-z-obszarow-pilotazowych
*4 Ustawa o Lasach http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf
*5 Ustawa o ochronie przyrody https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf
*6 http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

#pilotaż #lasypaństwowe #zanocujwlesie #turystyka #bushcraft #survival #outdoor #biwak

Top