prowadzimy warsztaty, szkolenia, kursy, wycieczki, prezentacje

Zagadnienia, które poruszamy:
turystyka, survival, bushcraft, outdoor,
pierwsza pomoc, zielona kuchnia;

zapraszamy na zajęcia dydaktyczne dzieci, młodzież, dorosłych i rodziny.

Top