ABC Przetrwania

Szkolenie podstawowe dla osób, które nie miały bezpośredniej styczności z survivalem. Zajęcia mają charakter rekreacyjno-szkoleniowy

Opis szkolenia:

Button_02_abcPrzetrwaniaAlternatywny sposób spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.  Integruje, bawi, uczy, doświadcza – doskonała propozycja dla rodzin, na wspólną przygodę. ABC przetrwania, to wyjątkowa okazja by odkryć w sobie nowo więź z naturą. Podczas spaceru, urozmaiconego survivalowymi wyzwaniami, wzmacniamy relacje między uczestnikami. Wspólne rozpalanie ognia, czy przedzieranie się przez las na azymut, albo wspólne pokonywanie przeszkody terenowej – przede wszystkim praktyczne ćwiczenia.

Wartości dodane

  • regeneracja organizmu
  • nabycie lub wzmocnienie wiedzy i umiejętności z zakresu survival
  • świadomość poprawnych postaw społecznych
  • podstawy komunikacji międzyludzkiej
  • rozwój osobisty

W programie szkolenia:

  • nabycie umiejętności korzystania z map i busoli, wyznaczanie azymutu
  • poznanie zasad budowania schronień/budowa schronień
  • ćwiczenie nietypowych metody rozniecania ognia
  • nauka rozpoznawania dzikich roślin leczniczych i jadalnych
  • poznanie technik linowych

Założenia szkolenia:

Wprowadzenie w świat sztuki przetrwania, zajęcia aktywizujące dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Program opracowany we współpracy z psycholog Martą Cieśla

ABC przetrwania w obiektywie SurvivAll.pl

Proponowane miejsce prowadzenia zajęć:

Zapisz